HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Thống kê số liệu PAKN trong tháng 06/2024

164

Số lượng phản ánh

157

Đã xử lý

7

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo Lĩnh Vực