HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

67451

Số lượng phản ánh

67374

Đã xử lý

77

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực