HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Thống kê số liệu PAKN trong tháng 09/2020

2143

Số lượng phản ánh

2092

Đã xử lý

51

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo Lĩnh Vực