HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

39799

Số lượng phản ánh

39731

Đã xử lý

68

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo lĩnh vực