HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Thống kê số liệu PAKN trong tháng 02/2021

2325

Số lượng phản ánh

2263

Đã xử lý

62

Đang xử lý

0

Chuyển sai đơn vị

Trạng thái xử lý theo Lĩnh Vực